O projekcie Partnerzy Rezultaty Zespół projektowy Fundusze EOG i fundusze norweskie Kontakt

Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.


Projekt

Projekt zakładał współpracę między uczelniami mającą na celu wsparcie procesu internacjonalizacji z wykorzystaniem nowych mediów. Na przestrzeni ostatnich lat postęp technologiczny znacznie zmienił podejście młodych ludzi do sposobu komunikowania się. Stąd potrzeba dopasowania się uczelni do panujących trendów i zaspokojenia oczekiwań dzisiejszego internetowego społeczeństwa.

W projekcie wzieły udział prestiżowe uczelnie partnerskie: Norweski Uniwersytet Nauk i Technologii w Trondheim oraz Uniwersytet w Liechtenstein, co zagwarantowało zapoznanie się z przykładami najlepszych praktyk oraz transfer innowacyjnych rozwiązań.

Głównym rezultatem była konferencja naukowa oraz warsztaty, które stały się platformą wymiany doświadczeń i poglądów oraz integracji środowiska naukowego. Podsumowaniem tych działań została publikacja. Ostatnim rezultatem projektu została aplikacja mobilna Platforma Ambasadorów czyli narzędzie informatyczno-promocyjne, które pomogają w budowaniu trwałych relacji pomiędzy uczelnią, a kandydatami, studentami, pracownikami i absolwentami.


>

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).